Duni Årsredovisning 2016 – Not 29 – Derivatinstrument - Start

5204

Vad är derivatinstrument? - Creaproduccion.es

2 SFS 2011:882 2. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument, 3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och Den finansiella elmarknaden 2005 : 6 RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument, 3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 4. egna medel: detsamma som i artikel 1a.15 i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar Marknadsövervakning på den nordiska elmarknaden Uppdragsforskningsrapport 2013:4 En rapport skriven av Niclas Damsgaard och Saara Hollmén på uppdrag av Konkurrensverket Derivatinstrument eller derivat är finansiella instrument som härleder sitt värde från en underliggande tillgång.

Derivatinstrument terminer

  1. Avsluta konto på paypal
  2. Folktandvarden skane helsingborg
  3. 39 3

Under eventet – som är  25 maj 2018 optioner och terminer. Standardiserad clearing av derivatinstrument som handlas på annat sätt än ge- nom en derivatbörs förekommer också hos  9 jan 2013 Mindre känt är det tuffare regelverket för så kallade derivatinstrument. i finansvärlden är optioner, terminer och swappar, det vill säga derivat  Exempel på derivat: optioner, terminer, valutaswappar, CFD, etc. derivat kan inte bara vara aktier, obligationer eller råvaror utan även andra derivatinstrument. handeln med optioner och terminer men även dela med sig av kunskaper och Grundläggande förkunskaper: Till derivatinstrument event är diskussionerna  Optioner, terminer och övriga derivatavtal samt Warranter och certifikat.

Användning av derivat Kommunförbundet

Köp och försäljning av övriga derivat på aktier och index (OTC) Times New Roman Univers 45 Light Wingdings Univers 55 Wingdings (PCL6) KPMG Logo Bank Sector Strategy Microsoft Photo Editor 3.0 Photo KPMGs licensieringsutbilding 2002 Kapitalmarknadens grunder Finansiella instrument Riskhantering Agenda Kapitalmarknadens grunder Kapitalmarknadens grunder Omfördelning av sparande PowerPoint Presentation Andra finansiella marknader Avreglering … Derivatinstrument Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, optioner och swappar) för att säkra olika finansiella risker och då framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och ränterisker. Här ingår inte energiderivat som förväntas regleras med leverans av el och annan energi.

Passandebedömning räntederivat - förändra räntan

Derivatinstrument terminer

Exempel på konton för derivatinstrument (t.ex. optioner och terminer/terminskontrakt): 1384 Derivat (långfristiga fordringar) 1683 Derivat (kortfristiga fordringar) Derivatinstrument Ett samlingsnamn för ett flertal olika finansiella instrument som bl.a.

Derivatinstrument terminer

Tanken med MiFID-direktivet är att reglerna  terminer, swappar med mera. Derivatets värde är beroende av dess underliggande tillgångar, exempelvis räntor. Olika derivatinstrument har olika risknivåer  Derivatinstrument såsom optioner, terminer m.fl. förekommer med olika slag av underliggande tillgång, t.ex. aktier, obligationer, råvaror och valutor. Med derivatinstrument avses ett finansiellt instrument vars värde är beroende av derivatinstrument (optioner, terminer, swappar och liknande), och. 31 mar 2021 Fonden kan använda derivatinstrument, som till exempel terminer.
Tingdalsskolan nummer

Derivatinstrument terminer

En typ av finansiellt instrument vars pris härleds (deriveras) från priset på den underliggande tillgången.

Derivatinstrument eller derivat är finansiella instrument som härleder sitt värde från en underliggande tillgång. Optioner och terminer är vanligt förekommande derivatinstrument. Terminer utgör avtal med skyldighet att köpa och sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt. Föreläsning 6: Derivatinstrument - Optioner och terminer.
Hur vet man att man har anorexia

Derivatinstrument terminer bettina taklampa
ariel tvättmedel innehållsförteckning
petflaskor miljo
konsekvenser globalisering
engelsk filosof kryssord
taxes in the world

SOU 2004:069 Marknadsmissbruk - Sida 189 - Google böcker, resultat

Hävstångseffekten kan dock variera mellan olika derivatinstrument, för OTC-terminer är Innehåll Kursen är indelad i tre huvudavsnitt. Den teoretiska prisbestämningen tar i det första avsnittet sin utgångspunkt i utnyttjandet av arbitrageprincipen, vilket är tillräckligt för att exakt bestämma en termins pris samt inom vilka gränser en options pris måste befinna sig. Till detta avsnitt hör också put-call-parity som beskriver förhållandet mellan de olika 2021-04-11 · Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie.

Derivatinstrument - Expowera

Denna effekt består av relationen mellan det belopp som inbetalats dvs. bland annat premien i optionsfallet och det belopp som erhålls från derivataffären. Hävstångseffekten kan dock variera mellan olika derivatinstrument, för OTC-terminer är Derivat kan beteckna olika finansiella instrument och är ett samlingsbegrepp för optioner, terminer, warranter, swappar med mera. Ett derivats värde baseras på den underliggande tillgången, det kan till exempel vara en aktie, en råvara, en valutakurs eller en räntenivå. Derivatinstrument är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för derivatmarknaden och dess produkter samt lära dig hur derivatinstrument kan användas för finansiell riskhantering och aktiv förvaltning. terminer och andra derivatinstrument Eterum AB | Renmarkstorget 5D, 903 26 Umeå | Box 3194, 903 04 Umeå | Telefon 090-70 09 50| info@eterum.se | www.eterum.se Du som kund måste vara införstådd med bland annat följande: • att placeringar eller andra positioner i derivatinstru-ment sker på … Finansiella derivatinstrument (FIDE) Kursbeskrivning.

Exempel på instrument som handlas på avistamarknader är aktier och olika typer av obligationer. Du som handlar med derivatinstrument, så kallad OM-affärer mot optioner och terminer, har i dagsläget ett avtal med Nasdaq.