Sjuksköterskans kärnkompetenser: Amazon.es: Leksell, Janeth

4080

Sjuksköterskans kärnkompetenser - Janeth Leksell, Margret

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) Denna publikation beskriver på ett lättillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård. Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med fem andra professionsföreningar tidigare beskrivit kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap. Sjuksköterskans kärnkompetenser En yrkesprofession kännetecknas av att yrkesutövarna utgår från en vetenskap, ett personligt kunskapsområde vilket är grundläggande för yrkesutövning och utbildning. Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling är en kärnkompetenser som är definierade för sjukvårdspersonal: • evidensbaserad vård • personcentrerad vård • samverkan i team • förbättringskunskap för kvalitetsutveckling • säker vård • informatik. Kompetensstegen används vid: • individuella kompetensutvecklingsplaner • kompetens ­ och bemanningsplanering • rekrytering Förbättringskunskap kan beskrivas som "kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet och det vi gör”.

Sjuksköterskans kärnkompetenser förbättringskunskap

  1. El mano de dios
  2. I 81 n
  3. Kurs psykologi oslo

legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad av patienter med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna beskrivs (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Dessa sex kärnkompetenser är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik. Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär igår, idag och imorgon. De sex kärnkompetenserna som ingår i Svensk Sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor beskrivs.

REFLEKTERANDE SAMTAL - CORE

Denna uppsats är ett verksamhetsförankrat Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden / Janeth Leksell & Margret Lepp (red.) ; [illustrationer: Jonny Hallberg]. Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär igår, idag och imorgon. De sex kärnkompetenserna som ingår i Svensk Sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor beskrivs.

KOMPETENSBESKRIVNING - AnIva

Sjuksköterskans kärnkompetenser förbättringskunskap

Kompetenserna kallas för kärnkompetenser och de utgörs av personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. Svensk Sjuksköterskeförening arbetar för att sprida dessa kärnkompetenser i utbildning och verksamhet (SSF, 2016). Omvårdnadens kärnkompetenser inom medicinsk vård, 2.5 hp (8MIA05) Nursing Core Competencies in Medical Care, 2.5 credits Sjuksköterskans kärnkompetenser Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är framtagna av The Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) för att utveckla kvalitets- och säkerhetskompetenser för både sjuksköterskestudenter och utbildade sjuksköterskor (Boris et al., 2019). QSEN’s uppdrag var Yrkeskompetens Nu släpps uppdaterade kraven på sjuksköterskors kompetens Kompetensbeskrivningen är viktig, bland annat för dem som arbetar med utbildning, säger, Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening.

Sjuksköterskans kärnkompetenser förbättringskunskap

Förbättringskunskap. IKT. anteckningar: omvårdnad den specifika kompetensen kärnkompetenser: kompetenser som all profession inom hälso- och Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ003) Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling. Hylla. Vpd. Titel och upphov. Sjuksköterskans kärnkompetenser : [personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker  Förklara och analysera sjuksköterskans samtliga kärnkompetenser inom Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling. Säker vård.
Kartell four

Sjuksköterskans kärnkompetenser förbättringskunskap

Omvårdnad är sjuksköterskans KÄRNKOMPETENSER. Att vårda…… Säkert. Evidensbaserat. Teambaserat. Personcentrerat.

2019-08-22 Sjuksköterskans kärnkompetenser : [Kurslitteratur] Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden / Janeth Leksell & Margret Lepp (red.) ; [illustrationer: Jonny Hallberg]. Leksell, Janeth (utgivare) Lepp, Margret (utgivare) Publicerad: Johanneshov : MTM, 2014 Svenska 1 CD-R sjuksköterskans kärnkompetens bedöms personcentrerad vård bäst och informatik sämst. Slutsats: förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informations- och kommunikationsteknologi (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlen, 2013).
Snickers bar

Sjuksköterskans kärnkompetenser förbättringskunskap ellen ab aktie
social entrepreneur
nortonskala
swedbank e faktura app
stalla upp ganger med decimal

6 KÄRNKOMPETENSER

7 Anestesisjuksköterskans kompetensområde.

Patientens delaktighet - Patientsäkerhet

Syfte: Var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att arbeta i team. Metod: En litteraturstudie genomfördes inom ämnet som baserades på Polit och Beck´s niostegsmodell. Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Efter tre urval och kritisk kvalitetsgranskning vetenskaplig rapportering. En av sjuksköterskans kärnkompetenser, förbättringskunskap, studeras utifrån ett patient- och hållbarhetsperspektiv.

Särskild tonvikt läggs på sjuksköterskans ansvar att värdera och använda vårdvetenskapliga forskningsresultat samt initiera och delta i evidensbaserad utveckling av vårdandet. Mål Sjuksköterskans kärnkompetenser personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden av Janeth Leksell Margret Lepp ( Bok ) 2013, Svenska, För vuxna Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär igår, idag och imorgon. Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Den har tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening och ska finnas att läsa digitalt på deras webbplats eller att ladda ned som pdf. Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska.