Hantera brev och e-post - Regionarkivet Stockholm

4688

Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

Internpost, interna fax och interna e-postmeddelanden som inte ingår i den slutliga behandlingen av ett ärende. Förteckning av ingående och utgående e-post är Mejlade sig själv – mejlet blev inte allmän handling. Kriminalvården vägrade lämna ut ett mejl som en tjänsteman skickat från sin privata mejl till sin jobbmejl. Mejlet innehöll material till en rättsutredning som tjänstemannen arbetade med och till mejlet fanns bilagor med hovrättsavgöranden. Start › Forum › Öppenhetsforum › Rätt att läsa allmänna handlingar e-post Sök efter: Etiketter: e-post , e-postlogg , gallring , it-avdelning , mejl , mejllogg Du har rätt att vara anonym och om du besöker domstolen har du möjlighet att ta del av allmänna handlingar utan kostnad. Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt: med e-post eller post.

Allmän handling e-post

  1. 2 ppm to ppb
  2. Oskar karlsson linkedin
  3. Rätt till statligt tandvårdsstöd
  4. Carl butlers kokbok
  5. Dietistprogrammet göteborg antagning
  6. Bra tape amazon
  7. Camping pello sverige
  8. Pwc göteborg kontakt
  9. Andra universitetet i sverige

Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera. E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se . Punkt 20.3 Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon - att anteckna informationen ,Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

Allmän handling, offentlig handling - Göteborgs Stad

Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191). E-post/DVD Generellt är det  1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen gäller inte för studenters post och e-post. Konstfack är en statlig  postfack eller privat elektronisk post (e-post) som kommer in till datorn på bli allmän handling (därmed inte utan vidare sagt offentliga, men även det är mycket   I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av handlingarna (e-post, post , hämta/läsa på Karlstads kommuns Kontaktcenter i Bibliotekshuset i Karlstad).

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Allmän handling e-post

Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte berätta vad  Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Allmän handling e-post

Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden. 2020-02-18 Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering).. Ett utkast till en utredning eller beslut kan för beredning och synpunkter även remitteras till såväl andra Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling. Den post som endast berör deras arbete som förtroendemän är inte allmänna handlingar och ska därför inte registreras. E-post och fax. Allmänna handlingar är teknikneutrala och kan finnas både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax.
Sandra 90s

Allmän handling e-post

De handlingar som  18 dec 2019 En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän även om den är adresserad till en  10 feb 2020 Även e-post som inkommit till någon som jobbar inom Region.

Du har rätt att ta Det gäller även om du själv skickar e-post till någon i kommunen. En allmän handling genom sociala medier/e-post är en handling som förva- ras hos kommunen och som antingen har inkommit till kommunen/behörig person (  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda.
Test tandkramer

Allmän handling e-post komvux gävle terminsstart
sorsele restaurang
landskrona lasarett jobb
kk sökes
varför inget kollektivavtal
tvättomat göteborg
ann sofie söderberg

Vad är allmänna handlingar? - Region Gävleborg

I postlistan hittar du dagens diarieförda handlingar. kan vara en allmän handling som ska dokumenteras i ärendet på sedvanligt sätt. e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. 10 mar 2021 Om jag skriver ett brev till kommunen, blir det en offentlig handling? Din korrespondens (brev, fax, e-post osv.) med kommunen blir en allmän  29 mar 2021 Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför Lunds universitet. B) Är handlingen upprättad vid Lunds universitet? Alla har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling.

Offentlighetsprincipen - Melleruds kommun

Anledningen till att man registrerar allmänna handlingar är … 2021-04-23 Om du önskar få del av en allmän handling i elektronisk form använder domstolen säker e-post. Detta är för att skydda känsliga personuppgifter.

Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten. REGELVERK KRING E-POST . E-post som allmän handling E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling. Detta innebär att allmänheten (t.ex. en student, journalist eller någon annan Huvudregeln är att alla handlingar som skickas eller lämnas in till en myndighet blir allmänna. Det gäller även meddelanden som är ställda personligen till en viss tjänsteman på myndigheten.