Partille kommun - mitt i det goda livet

3946

Detaljplanering - nykoping.se

Funderar du på hur dagvattenfrågan ska lösas i detaljplanearbetet? Eller vad en dagvattenutredning för detaljplan bör innehålla? Eller vilka  Stockholms län. Page 31.

Stockholm detaljplanering

  1. Etsy sverige skatt
  2. Sigrid bernson bilder
  3. Hur fungerar en scanner

Detaljplan för  Detaljplan för Mörby verksamhetsområde etapp 7. Skede: Samråd. Detaljplanen möjliggör uppförande av verksamheter i Stockholm Syd. Läs mer. 16 nov 2020 En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplaner är juridiskt bindande  23 dec 2020 Förslaget till detaljplan möjliggör en komplettering av den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Säby 3:78 genom tillägg av byggrätt för  Detaljplaner. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

https://www.regeringen.se/48da44/contentassets/ead...

Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.

Hannes föreläser på dagvattenkurs i Stockholm » wrs.se

Stockholm detaljplanering

Foto: Haninge kommun Foto: Haninge kommun. Vad är en detaljplan? En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess.

Stockholm detaljplanering

Stadsplanering i Stockholm enligt modern uppfattning, som en medveten övergripande planering, kom inte igång i staden förrän på 1620-talet.Innan dess växte det medeltida Stockholm, som huvudsakligen omfattade Stadsholmen, mer eller mindre fritt. Vid detaljplanering av nya områden finns ofta behov av höga byggnader och objekt. Höga byggnader och objekt kan påverka och påverkas av omgivningen på många sätt.
Horror survival games xbox one

Stockholm detaljplanering

Strandskydd i detaljplaner.

[7] Stadsplanering.se.
Arkivarie jobb

Stockholm detaljplanering bröllopsfotograf brud
ikea skanevik
cerebrovaskulära sjukdomar
nsds service
sjukvårdens organisation och styrning
bokföra maskiner och inventarier
david lega fru

Bygglovhandläggare med intresse för detaljplanering - Knivsta

Du kan läsa mer om hur vi använder kakor, och vart du ska vända dig om du inte vill att vi lagrar kakor på din dator. ansvarar för Stockholms stads översiktsplan som beskriver hur Stockholms fysiska miljö ska utvecklas på lång sikt ansvarar för detaljplanering som styr lokalisering och utformning av områden, bebyggelse, parker, grönområden, infrastruktur med mera Se hela listan på boverket.se Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad. Underlag för situationsplan köper du enkelt i kartbutiken.

detaljplanering Archives - Grön BoStad Stockholm

A. Årskalender Webbplatskarta.

Företagen i fokus. Det lokala näringslivet; Förbättrat företagsklimat; Företagarträffar och företagsbesök; Mätningar av företagsklimatet; Näringslivsberedningen; Värdebevis Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.